Walne Zebranie WKSS Poznań

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 24. czerwca br. odbyło się Walne Zebranie WKSS Poznań. Zebranie miało charakter sprawozdawczy i dotyczyło działalności i finansów za rok 2021.Na zebraniu przyjęto sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.