Polityka prywatności

Informujemy, że Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego (dalej WKSS) przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo w formie dobrowolnej, składając deklarację członkowską, niezbędne dokumenty wynikające z przepisów PZSS – składane za pośrednictwem Stowarzyszenia, wpisując się do książki pobytu na strzelnicy oraz na listy startowe imprez WKSS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych min. Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), informujemy że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego z siedzibą przy ul. Cieszkowskiego 74, 60-462 Poznań, z którym skontaktować się można poprzez kanały komunikacji wskazane na stronie www.wkss.pl

2) Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią (min. przekazywanie informacji o działaniach WKSS, rejestrowania nowych członków w systemie PZSS, przekazywania informacji wymaganych przez WPA)

3) Administrator przetwarza  dane osobowe w zakresie, jaki został one udostępniony.

4) Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

6) Każda osoba, której dane są administrowane przez WKSS ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,

7) WKSS dokłada wszelkich starań w celu zapewnia możliwie najlepszej ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej danych osobowych, zarówno przed ich  zniszczeniem,  utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem przez osoby bądź podmioty nieuprawnione, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.